Zarządzenie nr 847/2017/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, nakładów inwestycyjnych na realizację zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PKP PLK przebudowa linii kolejowej E59).

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-04

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Transportu i Zieleni

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0