Zarządzenie nr 851/2017/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu, ul. Hangarowa 14.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-04

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 08:14:53.0