Zarządzenie nr 852/2017/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle`a w Poznaniu, ul. Tarnowska 27.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-06

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-01-24 08:12:32.0