Zarządzenie nr 854/2017/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu, ul. Hangarowa 14, pani Katarzynie Wierzbińskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-06

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 08:13:04.0