Zarządzenie nr 854/2018/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105, panu Sławomirowi Stancelewskiemu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-21

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 16:16:07.0