Zarządzenie nr 855/2017/P

w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ................................ o powierzchni 785 m, stanowiącej ulicę Rumiankową w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-07

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych - nazwisko i imię, numer księgi wieczystej, cenę zakupu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz 2016 poz.922 tekst jedn.)

Osoba dokonująca wyłączenia

Arletta Rolińska-Ograbisz

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0