Zarządzenie nr 858/2018/P

w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-22

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-04-23 16:30:46.0