Zarządzenie nr 859/2018/P

W sprawie powołania Katarzyny Kierzek-Koperskiej na stanowisko zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-23

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

wynagrodzenie

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-04-26 16:13:00.0