Zarządzenie nr 86/2001

W sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-08-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-08-30

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0