Zarządzenie nr 87/2001

W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 56/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie obszaru miasta Poznania, na którym wprowadza się pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-09-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-09-25

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Inżyniera Miasta

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-21 08:14:25.0