Zarządzenie nr 87/2018/P

uchylające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-05

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0