Zarządzenie nr 875/2017/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu, ul. Podkomorska 49, panu Romanowi Bartkowiakowi.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-08

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-17 16:13:36.0