Zarządzenie nr 876/2010/P

w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2010-11-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2010-11-22

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Uchyla zarządzenie nr

Uchyla uchwałę Zarządu nr

434/97#743/97#570/98#698/99#267/00#596/00#673/01

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 08:14:48.0