Zarządzenie nr 878/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-03

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 16:16:07.0