Zarządzenie nr 884/2017/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO2P/00101264/7, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylepole, arkusz mapy 48, działki nr: 1/3, 1/6.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-13

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 08:14:53.0