Zarządzenie nr 884/2018/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-03

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 08:17:23.0