Zarządzenie nr 886/2017/P

w sprawie nabycia działek stanowiących własność spółki Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o., położonych przy ul. Wołkowyskiej oraz Inflanckiej w Poznaniu, oznaczonych geodezyjnie jako: obręb Komandoria, ark. 15, dz. nr 1/20 oraz dz. nr 1/24, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO2P/00101039/1.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-13

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0