Zarządzenie nr 89/2001

W sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji inwestycji zewnetrznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-10-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-10-05

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:32.0