Zarządzenie nr 891/2018/P

w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-05

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0