Zarządzenie nr 895/2018/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-10

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0