Zarządzenie nr 896/2017/P

w sprawie nabycia działki stanowiącej własność UWI INWESTYCJE Spółka Akcyjna Wołkowyska Spółka komandytowa, położonej przy ul. Wołkowyskiej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Komandoria, ark. 15, dz. nr 1/22, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00270434/5 .

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-14

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0