Zarządzenie nr 899/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-10

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 16:16:07.0