Zarządzenie nr 9/2002

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2002-03-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-03-05

Kategoria zarządzenia

Działalność gospodarcza

Jednostka przygotowująca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-20 16:11:45.0