Zarządzenie nr 901/2017/P

w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności nieruchomości oznaczonej jako dz. 28/2 i 28/3 z obrębu Poznań, arkusz mapy 20, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze ........................... oraz 2/60 udziałów we własności działki 18/3 z obrębu Poznań, arkusz mapy 20, dla której prowadzona jest KW nr ............................. i działki 18/4 z obrębu Poznań, arkusz mapy 20, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze .........................., oraz nabycia 58/60 udziałów w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego na udziałach w prawie własności Skarbu Państwa w dz. 18/3 i 18/4 z obrębu Poznań, arkusz 20 oraz sprzedaży w takim samym udziale własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności w dz. 18/4 zapisanej w KW nr ................................

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-15

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

nr kw

Podstawa prawna

ochrona danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Małgorzata Mróz

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0