Zarządzenie nr 904/2017/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w obszarach: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo" oraz "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-18

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0