Zarządzenie nr 908/2017/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-15

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 16:14:10.0