Zarządzenie nr 910/2018/P

w sprawie nadawania i zmieniania nazw przystanków komunikacyjnych w sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-12

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Transportu Miejskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu Miejskiego

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 16:15:29.0