Zarządzenie nr 918/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich - zakładu budżetowego, do działania w imieniu Gminy Miasta Poznania w zakresie usuwania drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-14

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zakład Lasów Poznańskich

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0