Zarządzenie nr 92/2001

W sprawie zasad i trybu dokonywania ocen pracy kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-10-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-10-05

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:12:12.0