Zarządzenie nr 922/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 2/2019) na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w obszarze udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-14

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0