Zarządzenie nr 926/2018/P

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdział 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności Centrów Integracji Społecznej w Poznaniu w 2019 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem
i wykluczeniem społecznym.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-18

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:37.0