Zarządzenie nr 935/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2018 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 roku - Prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-22

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0