Zarządzenie nr 936/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", polegającego na: prowadzeniu ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej, poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, rozwoju zawodowym i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz poradnictwie dla osób niepełnosprawnych - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-22

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0