Zarządzenie nr 938/2018/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 61 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szczepankowo 72a, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły o salę sportową z zapleczem sanitarno-szatniowym, dodatkowe sale oraz wykonanie zagospodarowania terenu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-18

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0