Zarządzenie nr 94/2001

W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie Regulaminu Wewnetrznego Wydziału Ochrony Środowiska.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-10-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-10-10

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Ochrony Środowiska

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Ochrony Środowiska

Zmienia zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0