Zarządzenie nr 944/2017/P

w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-01

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0