Zarządzenie nr 95/2001

W sprawie kolejności pełnienia funkcji prezydenta przez wiceprezydentów lub pozostałych członków Zarządu na wypadek nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-10-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-10-22

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 16:13:39.0