Zarządzenie nr 95/2018/P

w sprawie powołania Rady Programowej ds. wdrażania i realizacji Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-07

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 08:13:04.0