Zarządzenie nr 963/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 85153 i 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-29

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 16:14:10.0