Zarządzenie nr 965/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 1 grudnia 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-29

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-19 16:14:10.0