Zarządzenie nr 965/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" pod nazwą: "Prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-20

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0