Zarządzenie nr 97/2016/P

w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla uczelni poznańskich na organizację wykładów otwartych wybitnych krajowych i zagranicznych naukowców, a także specjalistów w wymiarze międzynarodowym z różnych dziedzin nauki, gospodarki, polityki i sztuki.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-02-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-02-04

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 16:16:08.0