Zarządzenie nr 980/2018/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 46 w Poznaniu środków trwałych w postaci mebli stanowiących wyposażenie sal dydaktycznych, służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, w ramach projektu "Aktywne sposoby edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-20

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0