Zarządzenie nr 982/2018/P

w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu, ogłoszonego w dniu 9 listopada 2018 r. na powierzenie wieloletniej realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2019 i 2020".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-20

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 16:16:07.0