Zarządzenie nr 983/2018/P

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-21

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:37.0