Zarządzenie nr 99a/2001

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 57/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.04.2001r. w/s utworzenia Funduszu Nagród dla pracowników Urzędu Miasta Poznania - w zakresie Regulaminu przyznawania nagród.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-10-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-10-31

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:32.0