Zarządzenie nr 13/2000

W sprawie przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-04-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-04-06

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0