Zarządzenie nr 18a/2018/K

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-04

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0