Zarządzenie nr 245/2018/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 45/2018 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2018.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-03-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-03-28

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 16:15:29.0