Zarządzenie nr 280/2018/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany, położonej w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 7/6 z arkusza mapy 26 obręb Golęcin, stanowiąca własność Miasta Poznania na przysługujące Polskiemu Koncernowi Naftowemu "ORLEN" Spółka Akcyjna prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Poznaniu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka 7/1 z arkusza mapy 45 obręb Poznań położona w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki / Edwarda Taylora, działka 14/6 z arkusza mapy 13 obręb Poznań położona u zbiegu ulic 23 Lutego i Feliksa Nowowiejskiego i działka 15/1 z arkusza mapy 06 obręb Dębiec położona w rejonie ulicy Opolskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-13

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-22 16:14:05.0